แบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 4
1. อินเทอร์เน็ต หมายถึงอะไร
2. จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตว่ามีอะไรบ้าง
3. IP Address มีความสำคัญอย่างไรในระบบอินเทอร์เน็ต
4. จำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธีการแบ่งหมายเลข IP Address แบบคลาส (Class) C จะมีกี่เครื่อง
5. ชื่อโดเมน (Domain Name) มีความสำคัญอย่างไรกับอินเทอร์เน็ต
6. Ftp หมายถึงอะไร
7. จงบอกมารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต มีอะไรบ้าง
8. โปรแกรมที่นิยมใช้บริการสนทนาออนไลน์ มีอะไรบ้าง
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP