การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

วิธีการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
        1. เมื่อทำการติดตั้งโมเด็ม (Modem) และเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์
        2. การติดตั้ง Dial-Up Networking และปรับแต่งค่าการใช้งาน Dial-Up Networking
        3. มาถึงขั้นตอนนี้ ก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย จากรูป ในหน้าต่าง Dial-Up Networking เลือกไอคอนที่จะทำการเชื่อมต่อ ในที่นี้จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของ School Net ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน School Net
ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ School Net ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่ง User name และ Password จะถูกกำหนดจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) รายนั้นๆ ส่วน Password หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งแรกที่เชื่อมต่อแล้ว ก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้

เมื่อกรอก User name และ Password แล้ว ให้คลิกปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ แสดง โมเด็มกำลังทำการหมุนโทรศัพท์เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP)  
ระบบกำลังตรวจสอบความถูกต้องของ User name และ  
เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้ว
จะปรากฏไอคอน  
 

นำเมาส์ไปแตะไอคอน  เพื่อให้แสดงสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์แสดงสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความหมายของไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังนี้

        1. ความเร็วสูงสุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 46,666 บิต/วินาที
        2. ระยะเวลาในเชื่อมต่อจนถึงปัจจุบัน 13.58 นาที
        3. จำนวนข้อมูลที่รับเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ 881,293 ไบต์
        4. จำนวนข้อมูลทส่งออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 84,403 ไบต์

 
   
 
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP