แบบฝึกทักษะหน่วยที่ 7
1. E-mail หมายถึงอะไร
2. จงประโยชน์ของการใช้ E-mail
3.ให้นักเรียนการสมัครเป็นสมาชิกของ Email ให้บริการฟรี มาจำนวนคนละ 1 E-mail Address
    ของเว็บไซด์อะไรก็ได้
4. เมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกหน้าเว็บหน้าต่างจดหมายเข้า ลงในแผ่น Floppy (A:)
5. ทำการสั่งพิมพ์หน้าเว็บหน้าต่างจดหมายเข้า ลงในกระดาษ ขนาด A4
6. สรุปขั้นตอนของการสมัครเป็นสมาชิกของ Hotmail
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP