ข้อผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์

         ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม
         ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จำเป็น
         ใช้ตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
         มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ซับซ้อน (URL) ยากต่อการจดจำ/พิมพ์
         ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซท์ในหน้าเว็บเพจ
         มีความยาวของหน้ามากเกินไป
         ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิทธิภาพ
         ใช้สีของลิงค์ไม่เหมาะสม
         ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
         เว็บเพจแสดงผลช้า เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การใส่รูปภาพขนาดใหญ่และมีมากเกินไปต่อเอกสารหน้าเว็บ
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP