นายชัยมงคล เทพวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42)


Email : [email protected] , [email protected] | ความพร้อมของระบบ Internet Server Farm

ชื่อภาษาอังกฤษโรงเรียน : Navamindarajudis Matchim School
88/7 Moo 10 Nakhonsawan-Ptsanulok Tumbon Nakhonsawanaok Amphur Muang
Nakhonsawan 60000

 

Copyright © 2006-2012, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP