ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำสาระสำคัญ
 

Dynamic HTML หรือที่นิยมเขียนว่า DHTML เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การแสดงผลของเว็บเพจมีชีวิตชีวา น่าสนใจ และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ หรือ Interactive ได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับ Server อบู่ตลอดเวลา  ตัวอย่างเช่น  ตัวชี้เมาส์ ที่มีหางรูปร่างแปลกๆ การล็อกภาพพื้นหลังไม่ให้ขยับไปมา เมื่อเลื่อนจอดูข้อมูลในหน้าเว็บเพจ เป็นต้น

DHTML ประกอบด้วยเทคโนโลยีในการสร้างเว็บเพจหลายๆตัว เช่น Javascript , VB Script , ActiveX control , Cascading Style Sheet (CSS)  โดยจุดเริ่มมาจาก Microsoft ได้เริ่มสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมการแสดงผลในเว็บเพจด้วยเว็บ Browser ให้มีลูกเล่นมากขึ้น ต่อมาทางกลุ่ม W3C ได้เข้ามีส่วนในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ทำให้ DHTML กลายเป็นมาตรฐานในเว็บ Browser รุ่นหลังตลอดมา

 


ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP