ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำสาระสำคัญ
 

การจัดและตกแต่งข้อความให้เอกสารเว็บเพจสวยงาม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนเว็บเพจ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา เพราะฉะนั้น ถ้าผู้เขียนเว็บตกแต่งข้อความและสีพื้นให้ชัดเจนและเหมาะสม มีการเน้นคำและเน้นอักษร รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ

ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตกแต่งข้อความ การเน้นคำ การทำแบบอักษรต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานของตนเองต่อไป 


ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP