ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำสาระสำคัญ
 

การนำเสนอข้อมูลที่เป็นรายการหรือสถิติต่างๆ โดยทั่วไปจะนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง เช่น สถิติผู้ประสบอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ ปี 2549 , สถิติคะแนนการสอบวัดความรู้ระดับชาติ เป็นต้น

โดยที่แท็กในภาษา HTML ที่ใช้ในการสร้างตารางคือ <TABLE>...</TABLE> พร้อมทั้งแท็กประกอบในการสร้างตาราง เช่น สร้างแถว , สร้างคอลัมภ์ , กำหนดสีเส้นขอบตาราง , กำหนดขนาดตาราง , การแทรกรูปภาพลงในตาราง , การจัดตำแหน่งตาราง  เป็นต้น 


ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP