ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำสาระสำคัญ
 

การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ คือ การกำหนดส่วนของข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาจุดอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาที่จะเชื่อมโยงไปอาจจะอยู่ภายในหน้าเดียวกัน , คนละหน้ากันก็ได้ หรืออาจจะอยู่คนละเว็บไซต์เลยก็ได้

การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจได้นั้น จะต้องมีการกำหนดจุดที่ใช้สำหรับเชื่อมโยง (Link) เป็นส่วนที่ใช้เป็นจุดเชื่อมโยง ไปยังเป้าหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความก็ได้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย (Target) เป็นส่วนปลายทางหรือจุดที่ต้องการให้เชื่อมโยงมาถึง จะอยู่ส่วนใดของเอกสารก็ได้แล้วแต่ผู้เขียนเว็บไซต์จะกำหนด 


ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP