ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำสาระสำคัญ
 

ในหน้าเว็บเพจหลายๆเว็บ เรามักจะพบแบบฟอร์มสอบถามแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มสั่งซื้อของ แบบฟอร์มการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า หรือแบบฟอร์มการสอบถามความคิดเห็น การลงทะเบียนเข้าเว็บเพจ เพื่อค้นหาข้อมูลในเว็บเพจนั้น รวมถึงแบบฟอร์มสมุดผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บเพจต่างๆ

โดยทั่วไปแบบฟอร์ม จะมีการเติมข้อความลงในช่องที่กำหนดไว้ หรือการเลือกตัวเลือกในหัวข้อต่างๆ สิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่า ฟอร์ม (FORM) รูปแบบฟอร์มสอบถามนั้น จะมีลักษณะการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ดังรูป

thaimail
 


ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP