ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytDynamic HTML


ความรู้เกี่ยวกับ DHTML | ตัวอย่างที่ 1 | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างอื่นๆ

ytตัวอย่าง Dynamic HTML  :  เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตามเหตุการณ์ของเมาส์

<html>
<head>
<title>Dynamic HTML เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตามเหตุการณ์ของเมาส์</title>
<script language="JavaScript1.2">
  function makevisible(cur,which){
    strength=(which==0)? 1 : 0.2
    if (cur.style.MozOpacity)
    cur.style.MozOpacity=strength
  else if (cur.filters)
    cur.filters.alpha.opacity=strength*100
  }
</script>
</HEAD>
<BODY>
<div align="center">
<div align="center">
<h2>สร้างเทคนิค RollOver Image โดยใช้รูปเพียงรูปเดียว</h2>
<img src='../images/CANNUE.jpg' style="filter:alpha(opacity=80);-moz-opacity:0.8" onMouseover="makevisible(this,1)" onMouseout="makevisible(this,0)" onClick='javascript:window.open()'>
<img src='../images/CANNUE.jpg' style="filter:alpha(opacity=80);-moz-opacity:0.8" onMouseover="makevisible(this,1)" onMouseout="makevisible(this,0)" onClick='javascript:window.open()'>
<img src='../images/CANNUE.jpg' style="filter:alpha(opacity=80);-moz-opacity:0.8" onMouseover="makevisible(this,1)" onMouseout="makevisible(this,0)" onClick='javascript:window.open()'>
<br><br><br><input type='submit' name='Submit' value=' ปิดหน้าต่าง ' onClick='javascript:window.close()'></div>
</body>
</html>
Click to TOP

ytตัวอย่าง Dynamic HTML  อื่นๆ

ก่อนหน้านี้
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP