ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytคู่มือการใช้งาน

การใช้งานเมนู
  1. นำเมาส์มาวางที่ตำแหน่งรายการที่ต้องการเลือกชม โดยสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ
  2. คลิกลงในตำแหน่งรายการนั้น

  แทน  ย้อนกลับเว็บเพจก่อนหน้าบทเรียนนี้

       แทน ไปยังบทเรียนถัดไป

       แทน คลิกกลับขึ้นไปตอนบนของบทเรียนการใช้งานรายการเชื่อมโยง (Link)
  • นำเมาส์คลิกที่บริเวณหัวข้อที่ต้องการเลือก โดยสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ แสดงเป็นสีแดง แบบขีดเส้นใต้
  • ในกรณีที่เคยเข้าชมเว็บเพจนั้นแล้ว สีข้อความจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
แทน  จุดเชื่อมโยงที่ยังไม่ได้เข้าชม  |  แทน จุดเชื่อมโยงที่สามารถเข้าชมได้
 ถ้าต้องการเลือกชมตัวอย่าง คลิกที่ปุ่ม  และเมื่อต้องการปิดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่ปุ่ม


การทำข้อสอบเพื่อประเมินผล
  • นำเมาส์คลิกที่
    เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
    โดยที่บริเวณหัวข้อที่ต้องการเลือก จะสามารถเลือกได้ 1 ตัวเลือกต่อข้อสอบ 1 ข้อก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP