ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytข้อมูลผู้จัดทำ

ผู้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

ข้อมูลผู้สอน

  นายวันฉลอง  เศรษฐบุตร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ (045) 616-238


  ข้อมูลการศึกษา
    ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนมารีวิทยา
    ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
    ระดับอุดมศึกษา
     - ปริญญาตรี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
     - กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ติดต่อ
     wan_kub@hotmail
ก่อนหน้านี้
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP