บอร์ดส่งงาน ChaiWBI.com ม. 4
เพื่อใช้ส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชัยมงคล เทพวงษ์ ชั้น ม.4


อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


[ เวลา ] ตอบคำถามนี้

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน รหัส.... ชื่อ.... สกุล... ชั้น.... เลขที่....
เขียนตอบ 
 
รายละเอียด 
ชื่อผู้ส่ง 
password 
E-mail 
ส่งไฟล์ข้อมูล  (รูป 100 Kb, Flash 100 Kb)
การจัดภาพ  ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>


.:: ปรับปรุงการใช้งานสำหรับการส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ::. by ครูชัยมงคล เทพวงษ์ (โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์)
SITEMAP